ЗАУВАЖЕННЯ НА ПРОТОКОЛ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
    Суть. Протокол судового засідання фіксує хід судового засідання, пояснення сторін, показання свідків та інші суттєві обставини. Якщо вони відображені неправильно, помилки та неточності потрібно усунути.
    Застосування. Інші особи, зокрема судді апеляційного суду, дізнаються про хід розгляду справи саме з протоколу. Зафіксована у ньому інформація має надзвичайно важливе значення для сторін. Окремі засоби доказування,- показання свідків, пояснення сторін, роз'яснення експерта,- більше ніде, крім протоколу, сліду не залишають. Якщо ці дані зафіксовано неправильно або неповно, то вони втрачаються. С лише один спосіб їх зберегти - подати зауваження на протокол.
    Відповідно до ст. 200, 201 ЦПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після підписання протоколу подавати свої письмові зауваження з приводу допущених в протоколі неправильностей або неповноти викладу.
    Таким чином, передбачено дві підстави для зауважень до протоколу:
1) неправильність викладу - тобто, спотворення фактів, що мали місце під час процесу;
2) неповнота змісту - відсутність у протоколі певних фактів.
    У зауваженнях потрібно зазначити, які саме факти не зафіксовані у протоколі, або у чому полягає саме неправильність запису.
Головуючий розглядає зауваження на протокол і, на підтвердження згоди з зауваженнями, посвідчує їх правильність.
    У разі незгоди головуючого з поданими зауваженнями, вони вносяться на розгляд судового засідання у тому ж складі суду, який розглядав справу. В необхідних випадках викликаються особи, які подали зауваження на протокол. Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. Якщо справа розглядалась суддею одноособово, він розглядає зауваження на протокол так само одноособово. Зауваження на протокол у всіх випадках приєднуються до справи.
    Зауваження на протокол повинні бути розглянуті протягом п'яти днів з дня їх подання.
     

Услуги

   - Адвокат по взысканию долгов
   - Взыскание денег по расписке
   - Взыскание дебиторской задолженности
   - Взыскание долга по договору займа
   - Возврат долгов по расписке услуги адвоката коллектора
   - Возврат долгов по расписке Киев
   - Возврат долга по расписке через суд
   - Выбивание долгов
   - Как взыскать долг по расписке через суд
   - Как забрать долг у должника
   - Как вернуть деньги по расписке
   - Коллекторские услуги
   - Разделить депозит
   - Подарить депозит
   - Возврат депозита
   - Возврат депозитов
   - Быстрый возврат депозита