ЗАЛУЧЕННЯ В ПРОЦЕС НОВИХ ОСІБ ЯК ПРЕДСТАВНИКІВ
    Суть. Будь-яка особа може бути залучена у процес як пред¬ставник зацікавленої особи.
    Застосування. Представника в процесі можуть висувати особи, що мають матеріально-правову зацікавленість, тобто сторони та треті особи. Особиста участь не позбавляє права мати представника.
    Особи, які можуть бути представниками, визначені ст. 112 ЦПК України. Серед згаданих тут, лише адвокати - професій¬ні представники. Останній пункт цієї статті дозволяє суду до¬пускати до представництва по даній справі будь-яких осіб. Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. З урахуванням цієї конституційної норми, суддя не може відмовити стороні обрати захисника з числа осіб, які, на думку суду, своєї функції виконати не зможуть. Наприклад, через некомпетентність.
    Інститут представництва можна використовувати з тактич¬них міркувань. Під виглядом представника в процес можна залучати будь-яких осіб у будь-якій кількості. Адже кількість представників не лімітується.
    У практичній площині, як представник сторони, може бути залучений до справи:
    1) спеціаліст у певній галузі знань з метою якісного допи¬ту експерта чи свідка;
    2) особа, яка перебуває в особливих стосунках із сторо¬ною, третьою особою чи свідком для допиту цих осіб;
    3) особа, яка перебуває в особливих стосунках із суддею, секретарем судового засідання, прокурором, експертом, пере¬кладачем для заявлення відводу вищеназваним особам.
     

Услуги

   - Адвокат по взысканию долгов
   - Взыскание денег по расписке
   - Взыскание дебиторской задолженности
   - Взыскание долга по договору займа
   - Возврат долгов по расписке услуги адвоката коллектора
   - Возврат долгов по расписке Киев
   - Возврат долга по расписке через суд
   - Выбивание долгов
   - Как взыскать долг по расписке через суд
   - Как забрать долг у должника
   - Как вернуть деньги по расписке
   - Коллекторские услуги
   - Разделить депозит
   - Подарить депозит
   - Возврат депозита
   - Возврат депозитов
   - Быстрый возврат депозита